Členství v Občanském sdružení přátelé Račetic a okolí

Občanské sdružení přátelé Račetic a okolí má k 1.1.2012 : 16 členů.

Členem Občanského sdružení přátelé Račetic a okolí mohou být všichni lidé a právnické osoby které souhlasí se stanovami o.s., mají kladný vztah k obci Račetice a okolí a podají přihlášku. Členství je na základě přihlášky schvalováno výkonným výborem občanského sdružení přátelé Račetic a okolí.

Člen sdružení má právo účastnit se členského shromáždění, využívat majetek a zařízení občanského sdružení. Účast na akcích které pořádá o.s. bývá v případě zpoplatněného vstupu pro členy sdružení výhodnější.

Členové sdružení přispívají na provoz sdružení ročním členským poplatkem, pro r. 2012 je stanoven na 100Kč. Při nezaplacení členského polatku členství v o.s. zaniká.

Chcete se stát členem a podílet se na činnostech Občanského sdružení přátelé Račetic a okolí?

Pokud nám chcete pomáhat, ale nechcete se stát členem, nahlaste se nám do databáze dobrovolníků.

Další formou podpory OSPRO je finanční podpora akcí, aktivit a provozu Občanského sdružení přátelé Račetic a okolí - více informací pod odkazem Podpořte nás.
RSS